Sök anslag

Har du en idé som hjälper dig och dina medarbetare att ge bättre vård?

Alla anställda inom Region Västmanland, eller anställda inom verksamheter som har avtal med Regionen, kan söka pengar för forskning eller utveckling av innovationer. Projekten ska vara till nytta för patienter och invånarna i regionen och bidra till verksamhetens utveckling och uppmuntra innovationsförmåga.

Första utlysningen gjordes hösten 2018 och utlysning planeras att ske årligen.

Det är meriterande om projektet som söks är verksamhetsnära, berör och engagerar samt om det går att samordna med andra forskningsbidrag t ex genom Centrum för klinisk forskning eller Region Västmanland Innovation.